Gemeente Apeldoorn 1938

mijn verzamlegebied
Plaats: Apeldoorn
Jaar: 1938
Soort:

Obligatie

Coupure: 1000 gulden
Kwalieit: EF
Coupons:

ja