Algemeene Uitvinding-Exploitatie-Maatschappij

Prijs:18.00EUR
Plaats: Amsterdam
Jaar: 1910
Soort: Aandeel
Coupure: 1000 gulden
Kwalieit: EF
Coupons: ja