Goudsche Waterleiding-Maatschappij

Prijs:28.00EUR
Plaats: Gouda
Jaar: 1926
Soort: Obligatie
Coupure: 1000 gulden
Kwalieit: EF
Coupons: ja