Goudsche Waterleiding-Maatschappij

Prijs:28.00EUR
Plaats: Gouda
Jaar: 1924
Soort: Obligatie
Coupure: 1000 gulden
Kwalieit: VF
Coupons: nee