Goudsche Waterleiding-Maatschappij

Prijs:28.00EUR
Plaats: Gouda
Jaar: 1910
Soort: Obligatie
Coupure: 1000 gulden
Kwalieit: Vf
Coupons: ja