Goudsche Waterleiding-Maatschappij

Prijs:14.00EUR
Plaats: Gouda
Jaar: 1922
Soort: Aandeel
Coupure: 1000 gulden
Kwalieit: EF
Coupons: nee