Nederlandsche Maatschappij voor Electriciteit en Metallurgie

Prijs:14.00EUR
Plaats: 's-Gravenhage
Jaar: 1884
Soort: Aandeel
Coupure: 500 gulden
Kwalieit: EF
Coupons: ja