Koelit, voorheen Brummer & Co.

Prijs:10.00EUR
Plaats:

Amsterdam

Jaar: 1901
Soort: Obligatie
Coupure: 1000 gulden
Kwalieit: VF
Coupons: ja