Assurantie - Maatschappij "De Rijn"

mijn verzameling
Plaats:

Arnhem

Jaar: 1900
Soort: Aandeel
Coupure: 1000 gulden
Kwalieit: F
Coupons: nee