Arnhemsche Rijtuig-Maatschappij" voorheen gebrs. Riemer

mijn verzameling
Plaats:

Arnhem

Jaar: 1901
Soort: Aandeel
Coupure: 1000 gulden
Kwalieit: EF
Coupons: ja

Bijzonderheden: specimen