AGRO Chemie, Maatschappij tot Exploitatie Proefvelden en Proeftuinen

mijn verzameling
Plaats:

Arnhem

Jaar: 1952
Soort: Aandeel........A
Coupure: 500 gulden
Kwalieit: EF
Coupons: ja

Bijzonderheden: specimen