Geldleening ten laste der Gemeente Zutphen

Prijs:10.00EUR
Plaats:

Zutphen

Jaar: 1924
Soort: Obligatie
Coupure: 1000 gulden
Kwalieit: F
Coupons: nee