Geldleening ten laste der Gemeente Zutphen

Prijs:18.00EUR
Plaats:

Zutphen

Jaar: 1903
Soort: Obligatie
Coupure: 1000 gulden
Kwalieit: VF
Coupons: ja