Grondexploitatie Maatschappij "Gelderland" N.V. te Arnhem

Prijs:15.00EUR
Plaats:

Arnhem

Jaar: 1921
Soort: aandeel
Coupure: 500 gulden
Kwalieit: VF
Coupons: ja