Commanditaire Vennootschap Temminck, Reisiger & Co. te Arnhem

mijn verzamelgebied
Plaats:

Arnhem

Jaar: 1907
Soort: Obligatie
Coupure: 1000 gulden
Kwalieit: EF
Coupons: ja