Vereeniging "Het Nederlandsch Openluchtmuseum" te Arnhem

Prijs:18.00EUR
Plaats:

Arnhem

Jaar: 1914
Soort: Obligatie
Coupure: 250 gulden
Kwalieit: F
Coupons: ja