Provincie Gelderland

mijn verzamelgebied
Plaats:

Arnhem

Jaar: 1947
Soort: Obligatie
Coupure: 1000 gulden
Kwalieit: VF
Coupons: nee