Algemeene Kunstzijde Unie N.V. gevestigd te Arnhem

mijn verzamelgebied
Plaats:

Arnhem

Jaar: 1929
Soort: Aandeel
Coupure: 1000 gulden
Kwalieit: VF
Coupons: nee