Stichting Arnhemsche Strandbad en Zweminrichting

mijn verzamelgebied
Plaats:

Arnhem

Jaar: 1930
Soort: Obligatie
Coupure: 100 gulden
Kwalieit: VF
Coupons: ja