Maatschappij tot Exploitatie der "Nieuwe Arnhemsche Courant"

mijn verzamelgebied
Plaats:

Arnhem

Jaar: 1898
Soort: Aandeel
Coupure: 10 gulden
Kwalieit: VF
Coupons: nee