Vihamij - Buttinger N.V. gevestigd te Arnhem

mijn verzamelgebied
Plaats:

Arnhem

Jaar: 1970
Soort: Aandeel
Coupure: 1000 gulden
Kwalieit: EF
Coupons: ja