Nieuwe Nederlandsche Maatschappij tot Exploitatie van Onroerende Goederen

Prijs:8.00EUR
Plaats: Amsterdam
Jaar: 1923
Soort:

aandeel

Coupure: 500 gulden
Kwalieit: EF
Coupons:

ja