Prauwenveer Kalimas

Prijs:8.00EUR
Plaats: Soerabaia
Jaar: 1910
Soort:

aandeel

Coupure: 500 gulden
Kwalieit: VF
Coupons:

ja