Nationale Lloyd. Maatschappij van Verzekeringen en Herverzekeringen

Prijs:20.00EUR
Plaats: Amsterdam
Jaar: 1927
Soort:

aandeel

Coupure: 500 gulden
Kwalieit: EF
Coupons:

ja