Pretoria Hypotheek-Maatschappij

Prijs:7.00EUR
Plaats: Amsterdam
Jaar: 1903
Soort:

Aandeel

Coupure:

1000 gulden

Kwalieit: EF
Coupons:

ja

Bijzonderheden: specium