Philips Electronics N.V.

Prijs:12.00EUR
Plaats: Eindhoven
Jaar: 1995
Soort: obligatie
Coupure: 10000 gulden
Kwalieit: EF
Coupons:

ja

Bijzonderheden: specium