Hes Beheer N.V.

Prijs:14.00EUR
Plaats: Rotterdam
Jaar: 1976
Soort: Aandeel
Coupure: 1000 gulden
Kwalieit: EF
Coupons: ja

Bijzonderheden:  Specium