Nederlandsche Zuid-Afrikaansche Stoomvaart-Maatschappij. "Holland-Zuid-Afrika-Lijn"

Prijs:6.00EUR
Plaats: Amsterdam
Jaar: 1920
Soort: Aandeel
Coupure: 1000 gulden
Kwalieit: EF
Coupons: ja

Bijzonderheden: "Holland - Zuid-afrika - Lijn".  derde serie.

 

ook aanwezig 5 andere series