Crediet- en Voorschotbank "Amsterdam - Haarlem"

Prijs:10.00EUR
Plaats: Amsterdam
Jaar: 194.
Soort: Obligatie
Coupure: 1000 gulden
Kwalieit: EF
Coupons: ja

Bijzonderheden: Specium