Koninklijke Nederlandsche Hoogovens en Staalfabrieken

Prijs:18.00EUR
Plaats: Amsterdam
Jaar: 1965
Soort: Certificaat
Coupure: 1000 gulden
Kwalieit: EF
Coupons:

ja

Bijzonderheden: Specium