Amsterdamsche Scheepsverbandbank

Prijs:8.00EUR
Plaats: Amsterdam
Jaar: 1902
Soort: Aandeel
Coupure: 1000 gulden
Kwalieit: EF
Coupons:

ja

Bijzonderheden: Specium