Lips & Gispen N.V

Prijs:14.00EUR
Plaats: Amsterdam
Jaar: 1964
Soort: Aandeel
Coupure: 100 gulden
Kwalieit: EF
Coupons:

ja

Bijzonderheden: Specium