Bataviasche Volks- en Stads- Apotheek

Prijs:10.00EUR
Plaats:

Batavia

Jaar: 1899
Soort: Aandeel
Coupure: 100 gulden
Kwalieit: VF
Coupons: nee