Rotterdamsche Stuwadoor Maatschappij

Prijs:10.00EUR
Plaats: Rotterdam
Jaar: 1919
Soort: Aandeel
Coupure: 1000 gulden
Kwalieit: EF
Coupons: nee