De Erven de Wed. J.van NELLE N.V

Prijs:14.00EUR
Plaats: Rotterdam
Jaar: 1958
Soort: Obligatie
Coupure: 1000gulden
Kwalieit: EF
Coupons: nee