Brand-Waarborg-Maatschappij "Nederlands Indie"

Prijs:8.00EUR
Plaats: Batavia
Jaar: 1863
Soort: Aandeel
Coupure: 500 gulden
Kwalieit: VF
Coupons: nee