J Duiker en Co's. Fabriek van Apparaten en Werktuigen

Prijs:3.00EUR
Plaats: 's-Gravenhage
Jaar: 1961
Soort: Aandeel
Coupure: 500 gulden
Kwalieit: VF
Coupons: ja