Cooperatieve Meelfabrieken Der Hanze

Prijs:20.00EUR
Plaats: Tilburg
Jaar: 1933
Soort: Aandeel
Coupure: 100 gulden
Kwalieit: VF
Coupons: nee