Maatschappij tot Exploitatie van Onroerende Goederen "Nonus"

Prijs:12.00EUR
Plaats: Rotterdam
Jaar: 1926
Soort: Aandeel
Coupure: 1000 gulden
Kwalieit: EF
Coupons: ja