Exploratie Maatschappij Nederlandsch-Indië

Prijs:8.00EUR
Plaats: Batavia
Jaar: 1929
Soort: Aandeel
Coupure: 100 gulden
Kwalieit: VF
Coupons: nee