Boekhandel- en Uitgevers-Maatschappij "Elsevier"

Prijs:8.00EUR
Plaats: Amsterdam
Jaar: 1932
Soort: Obligatie
Coupure: 1000 gulden
Kwalieit: VF
Coupons:

ja