Sint Aloysius Stichting

Prijs:8.00EUR
Plaats: Amsterdam
Jaar: 1947
Soort: Obligatie
Coupure: 1000 gulden
Kwalieit: EF
Coupons:

ja