Bouw-Maatschappij "Nieuw Amersfoort"

Prijs:12.00EUR
Plaats: Amersfoort
Jaar: 1899
Soort: Aandeel
Coupure: 1000 gulden
Kwalieit: EF
Coupons:

ja

Bijzonderheden: specium