Meelfabrieken der Nederlandsche Bakkerij

Prijs:5.00EUR
Plaats: Rotterdam
Jaar: 1960
Soort: Obligatie
Coupure: 1000 gulden
Kwalieit: EF
Coupons:

ja

Bijzonderheden: niet ondertekend