Het onderling levensverzekering-genootschap "De Olveh van 1879"

Prijs:25.00EUR
Plaats: 's-Gravenhage
Jaar: 1962
Soort: Obligatie
Coupure: 25 gulden
Kwalieit: EF
Coupons:

ja