Nederlandsche Petroleum Maatschappij "Argoun" (SHELL)

Prijs:8.00EUR
Plaats: 's-Gravenhage
Jaar: 1933
Soort: 10 Aandelenl
Coupure: 100 gulden
Kwalieit: VF
Coupons:

ja