Felix Fabrieken

Prijs:14.00EUR
Plaats: 's-Gravenhage
Jaar: 1954
Soort: Aandeel
Coupure: 1000 gulden
Kwalieit: EF
Coupons: nee