Bank voor Onroerende Zaken

Prijs:10.00EUR
Plaats: Amsterdam
Jaar: 1964
Soort: Obligatie
Coupure: 1000 gulden
Kwalieit: EF
Coupons: nee