Nederlandsch-Indische Portland Cement Maatschappij

Prijs:8.00EUR
Plaats:

Amsterdam 

Jaar: 1935
Soort: Aandeel
Coupure: 700 gulden
Kwalieit: EF
Coupons: ja

Bijzondeheden; Specium