Maatschappij tot Exploitatie van Onroerende Goederen 'Het Havenkwartier"

Prijs:12.00EUR
Plaats:

's-Gravenhage

Jaar: 1915
Soort: Geldleening
Coupure: 500 gulden
Kwalieit: VF/F
Coupons: nee